Rotterdam Expert Panel steunt een gematigde klimaatambitie

De afgelopen REP bevatte o.a een achttal stellingen over het klimaat. De stellingen bouwden langzaam op van heel gematigd naar heel ambitieus. Het doel van de exercitie was te zien tot hoever het Rotterdam Expert Panel bereid was te gaan waar het bestrijden van klimaatverandering aan gaat.

De uitslag is dat stelling 4 de laatste stelling was met een meerderheid. Het Rotterdam Expert Panel steunde met 69% de stelling dat we ons best mogen doen de Europese klimaatdoelstellingen te halen, maar dat we niet meer moeten doen dan onze buurlanden.

Bij de ambitieuzere stelling 5 dat we alles in het werk moeten stellen om die Europese klimaatdoelstellingen te halen bleef er nog maar 25% steun over. De stellingen die nog verder gingen haalden nog minder steun.

Wat betreft de Europese Verkiezingen blijft de steun voor Forum voor Democratie groot en lijkt een herhaling van de overwinning van Forum voor Democratie bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen een grote kans te maken. Niettemin lijkt de VVD licht op te krabbelen.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#46 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel twijfelt aan interne democratie van de politieke partijen

Slechts 9% van de panelleden vindt dat er een grote mate van interne democratie binnen de politieke partijen is. De overige leden zijn van mening dat er slechts een kleine mate van interne democratie is. Bijna de helft van de panelleden koos expliciet voor het antwoord ‘in theorie groot, in praktijk klein’. Het lijkt er niet op dat politieke voorkeur, of lid zijn (of geweest zijn) van een politieke partij invloed heeft op het oordeel.

Ondanks een kritische blik op het interne democratie gehalte van politieke partijen geeft een meerderheid van het panel wel aan dat politieke partijen nog steeds ‘van deze tijd’ zijn.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#45 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Forum voor Democratie grootste partij in Rotterdam bij Provinciale Statenverkiezing?

Het Expert Panel heeft nog steeds veel te weinig linkse stemmers en niet-lokale partij stemmers onder haar leden. Dat gezegd hebbende is het een indrukwekkend resultaat dat 40% van het Rotterdam Expert Panel aangeeft om op Forum voor Democratie te gaan stemmen de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Met een dergelijk percentage maakt FvD een goede kans om de grootste partij in Rotterdam te worden.

Zo’n 30% weet nog niet waar zijn/haar stem op gaat vallen en zo’n 10% is voornemens op de PVV te stemmen.

De resultaten van de vragen over de ontwikkeling van het koopkracht gevoel en het (sociale) zekerheidsgevoel zijn alarmerend. Tweederde van de panelleden hebben hun koopkracht en (sociale) zekerheid zien afnemen.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#44 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Expert Panel heeft twijfels over Feyenoord City en gas uitfaseren

Slecht 32% van het Rotterdam Expert Panel denkt dat er nog draagvlak is voor Feyenoord City.  Een kleine meerderheid steunt echter het doorzetten van de milieuzone (weren oudere en diesel auto’s). Wat betreft de maatregelen om Nederland van het gas af te krijgen denkt een zeer grote meerderheid (82%) dat dit lagere inkomens te hard treft.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#43 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Expert Panel ziet grote winst voor Forum voor Democratie

De Rotterdam Expert Panelleden geven aan bij de komende Provinciale Statenverkiezing in groten getale op Forum voor Democratie te gaan stemmen. 32% geeft de voorkeur aan FvD, 31% weet het nog niet, 12% geeft de voorkeur aan de PVV en slechts 5% geeft de VVD aan als favoriet. Het CDA weet met minder dan 2 procent vrijwel geen panelleden meer aan zich te binden.

Nu is het expertpanel geen perfecte afspiegeling van het electoraat van Rotterdam, maar toch geeft deze uitslag duidelijk aan dat in de kieskring Rotterdam het Forum voor Democratie, door fors in te breken op de concurrenten op rechts, een kans maakt om de grootste partij te worden.

Verders steunt het panel de roep van Leefbaar Rotterdam om onderzoek te doen naar racisme onder allochtone criminelen (82%) alsmede de stelling dat er een taboe rust op het benoemen van racisme onder de allochtone Nederlanders (87%).

Over het rookverbod op de openbare weg rond het Erasmus MC is het panel behoorlijk verdeeld, al ligt het percentage tegenstanders iets hoger.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#42 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Expert Panel ontevreden over de nieuwe Zespartijencoalitie

Het panel is zeer ontevreden over de nieuwe Zespartijencoalitie.  80% van de Rotterdam Expert Panelleden vindt de nieuwe coalitie van VVD,CDA,GroenLinks,Pvda,D66 en CU-SGP (zeer) slecht voor de stad. Bij de Leefbaar Rotterdam en PVV stemmers is die onvrede met 95% het grootst. Bij de aanhang van andere partijen ligt het oordeel milder, maar een echt positief oordeel vinden we enkel bij stemmers op de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Opvallend is ook het hoge percentage van panelleden dat de gang van zaken geen recht vindt doen aan de uitslag van de verkiezingen (87%) en het uitsluiten van Leefbaar Rotterdam zelfs ondemocratisch acht (78%).

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#41 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Expert Panel in ruime meerderheid voor hervorming kiesstelsel

De politieke versplintering die we in Rotterdam, als ook in Nederland, zien is een grote doorn in het oog van de panelleden. 82,5% van de panelleden ziet de versplintering als een probleem. Meer dan de helft zelfs als een (zeer) groot probleem.

Slechts 17% is tegen een hervorming van het kiesstelsel. De kiesdrempel is met 50,2% de meest populaire optie om via een hervorming de versplintering tegen te gaan.

Enkel bij de aanhang van “links” zoals GL, SP, D66 en PvdD in ons panel zien we meer panelleden die tegen een hervorming zijn. Bij de aanhang van partijen op “rechts” zoals het geval met Leefbaar Rotterdam, Ouderenpartij, CDA, VDD en de PVV zien we deze tegenstand niet.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#40 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Expert Panel vindt Leefbaar niet te veel naar rechts opgeschoven

48% van de Rotterdam Expert Panel leden heeft niet het idee dat Leefbaar Rotterdam de afgelopen periode is opgeschoven naar rechts. Een substantiële minderheid van bijna 40% van de Rotterdam Expert Panel leden is het echter wel eens met de analyse dat Leefbaar Rotterdam de afgelopen periode is opgeschoven.

Slechts 15% van de Rotterdam Expert Panel leden is van mening dat Leefbaar hierbij te ver naar rechts is opgeschoven.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#39 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin

Expert Panel relatief vergeeflijk met uitspraken Aboutaleb

Een groot deel van de Rotterdam Expert Panel leden kiezen niet voor de hardste lijn richting Aboutaleb. Slechts zo’n 1 op de 4 van de panelleden vindt zijn uitspraken onvergeeflijk. Het lijkt er op dat het krediet dat Aboutaleb heeft opgebouwd over de jaren heen hem hier enigszins beschermd heeft.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#38 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin

Expert Panel voelt vervreemding bij niet-Nederlandse winkelstraten

Het sentiment van (enige) vervreemding bij niet-Nederlandse winkels wordt zeer breed gedragen door het Rotterdam Expert Panel (90%) alsmede de mening dat de Gemeente hierin (enige) actie dient te ondernemen (ook 90%), d.m.v van bijvoorbeeld de Vestigingswet.  De Rotterdammers in ons panel zijn niet rabiaat tegen de aanwezigheid van andere culturen in het winkelaanbod. Eén kebabzaak, één belwinkel, één halalslagerij wordt niet als een probleem gezien. Enkel als het er meerdere worden begint men het als vervreemdend te ervaren.

U kunt alle gepubliceerde resutaten van REP#37 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin