Rotterdam Expert Panel ziet eerder racisme bij allochtonen dan bij autochtonen

Het Rotterdam Expert Panel heeft in grote meerderheid (en vooral bij centrum-rechtse stemmers) een geheel andere invalshoek dan de sentimenten rond de Black Lives Matter demonstraties zoals ze gepresenteerd worden in de media, die door het panel als (zeer) subjectief worden ervaren.

Slechts 17% van de panelleden vindt de woede van de BLM demonstranten terecht. En slechts 3% gaat zo ver te zeggen dat Nederland een racistisch land is. 25% vindt Nederland echter wel degelijk “een beetje” racistisch. Maar dat wordt onmiddellijk genuanceerd in vraag 3 waar slechts 7% van de panelleden aangeeft autochtone Nederlanders meer racistisch te vinden dan allochtone Nederlanders, 37% geeft aan allochtone Nederlanders meer racistisch te vinden en de helft van de panelleden (48%) vindt dat er geen verschil is tussen de mate van racisme van allochtone en autochtone Nederlanders. 

Slechts 9% van de panelleden vindt dat de media objectief verslag doet over de BLM demonstraties. 78% vindt de media in deze (zeer) subjectief. Een kleine, maar absolute, meerderheid koos zelfs voor de optie “zeer subjectief”. Wat veelzeggend is. 

We kunnen concluderen dat de overgrote meerderheid van het panel hoogstens een klein probleem ziet met racisme in Nederland, maar dat het hier geen “blank racisme” betreft, integendeel: 85% van het panel vindt dat allochtonen even (of meer) racistisch als autochtonen zijn.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#54 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.