Rotterdam Expert Panel wil kinderen stapsgewijs weer naar school

In een maand tijd is er veel gebeurd. Waar in REP#52 nog de helft van de respondenten aangaf de ophef overdreven te vinden vindt nu minder dan een kwart de ophef overdreven. Waar vorige maand 15% aangaf het virus zeer/extreem gevaarlijk te vinden voor zichzelf en naasten is dat nu voor zichzelf 21% en voor naasten over de 50%.

De maatregelen van de (lokale) overheid worden behoorlijk breed gesteund. 60% lijkt de zwaarte van de maatregelen goed te vinden, 28% vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan en 14% vindt de maatregelen te ver gaan. Er is weinig correlatie met het feit of respondent naasten heeft die het coronavirus hebben opgelopen.

Slechts 21% van de respondenten is voorstander van de kinderen nog langer thuis houden. Er is ruime steun voor stapsgewijs de scholen weer open (74%).  Hierbij moet aangetekend worden dat de ouders die het betreft grote verschillen van opvatting hebben. Vaders willen in veel grotere mate dat de kinderen weer naar school gaan. Slechts 16% van de vaders wil de scholen gesloten houden. Dat is een zeer groot verschil t.o.v van moeders waarvan 40% de scholen gesloten wil houden.

En of het middel (maatregelen in het kader van bestrijding Coronavirus) erger aan het worden is dan de kwaal? Hier is het panel 50-50 verdeeld.

Verdeeld is wat het panel inderdaad is. Er is een grote groep in het midden die het overheidsbeleid plus-minus steunt en hoopt “geleidelijk” terug naar normaal te kunnen. Dan is er een behoorlijk grote minderheid die het huidige beleid veel te laks vindt en zelfs in meerderheid “Chinese” maatregelen steunt. Dan is er nog een iets kleinere minderheid aan de andere kant van het spectrum, die zich o.a ernstig zorgen maakt over de economie, en die de maatregelen nu al te ver vindt gaan.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#53 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.