Rotterdam Expert Panel ziet veel FVD stemmers overstappen naar JA21 en PVV

De afgelopen REP behandelde twee verschillende onderwerpen. Het eerste onderwerp was de strengere lockdownregels. Hier zijn we dat ongeveer twee derde van het panel de strengere regels steunt en een derde de regels te ver vindt gaan.

Het tweede onderwerp ging over de aankomende landelijke verkiezingen. We hebben in het verleden al eerder gevraagd naar stemvoornemens. Bij de Europese en Provinciale Statenverkiezingen scoorde FVD nog enorme scores in de orde van grootte van 40%. Daar blijft na de recente politieke perikelen weinig van over en veel voormalige FVD stemmers lijken over te gaan stappen naar PVV en JA21.

25% van het Rotterdam Expert Panel geeft op dit moment aan op de PVV te gaan stemmen, 18% geeft aan op JA21 te gaan stemmen, 10% geeft aan op FVD te gaan stemmen en 8% geeft aan op de VVD te gaan stemmen. Een fors percentage (18%) weet het nog niet.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#56 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel tegen uitfaseren van aardgas

De afgelopen REP behandelde twee verschillende onderwerpen. Het eerste onderwerp was de horeca in Coronatijd. De antwoorden betreffende het horeca-bezoek voor/na Coronacrisis van het Expert Panel suggereren hier dat de horeca op dit moment rond de 50 tot 60% minder omzet heeft dan voor de Coronacrisis. Een nipte meerderheid van het panel is tegen versoepeling van de Coronaregels voor de horeca (50.6%). Acht op de negen panelleden zijn van mening dat er strenger wordt gecontroleerd bij de Horeca dan bij bijvoorbeeld supermarkten.

Het tweede onderwerp ging over het aardgas vrij maken van alle Rotterdamse woningen. Eind 2018 toen we deze vraag al eerder gesteld hadden was nog 39% van het panel voorstander van het uitfaseren van aardgas (en 46% tegen). Nu is nog slechts 26% van het Rotterdam Expert Panel voorstander van uitfaseren aardgas (en 65% tegen). Als we enkel kijken naar het antwoord van de panelleden die daadwerkelijk een aardgas aansluiting hebben daalt het aantal voorstanders zelfs tot 19%.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#55 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel ziet eerder racisme bij allochtonen dan bij autochtonen

Het Rotterdam Expert Panel heeft in grote meerderheid (en vooral bij centrum-rechtse stemmers) een geheel andere invalshoek dan de sentimenten rond de Black Lives Matter demonstraties zoals ze gepresenteerd worden in de media, die door het panel als (zeer) subjectief worden ervaren.

Slechts 17% van de panelleden vindt de woede van de BLM demonstranten terecht. En slechts 3% gaat zo ver te zeggen dat Nederland een racistisch land is. 25% vindt Nederland echter wel degelijk “een beetje” racistisch. Maar dat wordt onmiddellijk genuanceerd in vraag 3 waar slechts 7% van de panelleden aangeeft autochtone Nederlanders meer racistisch te vinden dan allochtone Nederlanders, 37% geeft aan allochtone Nederlanders meer racistisch te vinden en de helft van de panelleden (48%) vindt dat er geen verschil is tussen de mate van racisme van allochtone en autochtone Nederlanders. 

Slechts 9% van de panelleden vindt dat de media objectief verslag doet over de BLM demonstraties. 78% vindt de media in deze (zeer) subjectief. Een kleine, maar absolute, meerderheid koos zelfs voor de optie “zeer subjectief”. Wat veelzeggend is. 

We kunnen concluderen dat de overgrote meerderheid van het panel hoogstens een klein probleem ziet met racisme in Nederland, maar dat het hier geen “blank racisme” betreft, integendeel: 85% van het panel vindt dat allochtonen even (of meer) racistisch als autochtonen zijn.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#54 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel wil kinderen stapsgewijs weer naar school

In een maand tijd is er veel gebeurd. Waar in REP#52 nog de helft van de respondenten aangaf de ophef overdreven te vinden vindt nu minder dan een kwart de ophef overdreven. Waar vorige maand 15% aangaf het virus zeer/extreem gevaarlijk te vinden voor zichzelf en naasten is dat nu voor zichzelf 21% en voor naasten over de 50%.

De maatregelen van de (lokale) overheid worden behoorlijk breed gesteund. 60% lijkt de zwaarte van de maatregelen goed te vinden, 28% vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan en 14% vindt de maatregelen te ver gaan. Er is weinig correlatie met het feit of respondent naasten heeft die het coronavirus hebben opgelopen.

Slechts 21% van de respondenten is voorstander van de kinderen nog langer thuis houden. Er is ruime steun voor stapsgewijs de scholen weer open (74%).  Hierbij moet aangetekend worden dat de ouders die het betreft grote verschillen van opvatting hebben. Vaders willen in veel grotere mate dat de kinderen weer naar school gaan. Slechts 16% van de vaders wil de scholen gesloten houden. Dat is een zeer groot verschil t.o.v van moeders waarvan 40% de scholen gesloten wil houden.

En of het middel (maatregelen in het kader van bestrijding Coronavirus) erger aan het worden is dan de kwaal? Hier is het panel 50-50 verdeeld.

Verdeeld is wat het panel inderdaad is. Er is een grote groep in het midden die het overheidsbeleid plus-minus steunt en hoopt “geleidelijk” terug naar normaal te kunnen. Dan is er een behoorlijk grote minderheid die het huidige beleid veel te laks vindt en zelfs in meerderheid “Chinese” maatregelen steunt. Dan is er nog een iets kleinere minderheid aan de andere kant van het spectrum, die zich o.a ernstig zorgen maakt over de economie, en die de maatregelen nu al te ver vindt gaan.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#53 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

 

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel denkt dat overheid slecht voorbereid is op Coronavirus

Na een korte pauze wegens o.a overschakelen naar een andere software (survs.com) zijn we midden in de actualiteit gesprongen.

Dusdanig er midden in dat bij het lezen van de uitslag het van belang is u te realiseren dat de meeste resultaten maandag 9 maart en dinsdag 10 maart zijn binnengekomen. Het zou ons niets verbazen als bij herstellen van de vragen vandaag er al een meer “ongerust” beeld uit het REP zou komen.

Ongeveer de helft van het panel acht het virus op zijn minst gevaarlijk. Ongeveer een kwart maakt zich (enorm) veel zorgen. Vooral onder ouderen is het percentage dat zich GEEN zorgen maakt substantieel lager. De helft van het panel vindt de ophef rond het Coronavirus overdreven. De andere helft vindt het niet overdreven.

Het panel is dus verdeeld wat betreft de ernst van de situatie rond het Coronavirus.

De belangrijkste conclusie is dat de helft van het panel denkt dat de Ziekenhuizen en zorgsector bij relatief lage besmettingscijfers hun taken al niet meer aan zullen kunnen. Tevens denkt een grote meerderheid van het panel dat de overheid weinig voorbereidingen heeft getroffen voor als de situatie verder verslechterd.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#52 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin

Rotterdam Expert Panel wil korpschef die zijn nek uitsteekt

Een half jaar geleden vroegen we het Panel ook al naar hun veiligheidservaring. We zagen toen een forse daling t.o.v van twee jaar eerder. Bij de herhaling van de vraag in deze Rotterdam Expert Panel #51 zien we deze daling verder doorzetten. 59% van de respondenten heeft inmiddels het idee dat het onveiliger wordt. Dit ten opzichte van 49% zes maanden geleden en 26% twee jaar geleden.

Er zijn twee grote bronnen voor de onveiligheidsgevoelens.. Enerzijds de gewelddadige criminaliteit (36%) en anderzijds het asociaal gedrag van mede-Rotterdammers (25%).

Gevraagd naar wat er zou moeten gebeuren rond de capaciteitsproblemen bij de politie kiest een nipte meerderheid (56%) van het panel voor een korpschef die de capaciteit per direct uitbreidt. Zelfs als hier geen budget voor is. Dit in de veronderstelling dat als de korpschef zijn nek uitsteekt de politiek hopelijk wel volgt.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#51 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Wat als het Rotterdam Expert Panel over de moties bij de begroting 2020 had gestemd?

In REP#50 werd het Rotterdam Expert Panel een 17-tal moties voorgelegd waar de gemeenteraad bij begrotingsvergadering eerder al over gestemd had.

Net als de gemeenteraadsleden werd de panelleden voor elke motie de vraag VOOR of TEGEN voorgelegd.

We presenteren hier het stemgedrag van de meerderheid van de gemeenteraad (verworpen=tegen, aangenomen=voor), van de fractie van Leefbaar Rotterdam en van het Rotterdam Expert Panel (203 panelleden deden mee met REP#50).

 

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel wil de kosten van mobiliteit omlaag

De afgelopen REP ging over mobiliteit. Het Expert Panel gebruikt het meest de auto, maar OV en fiets volgen zo goed als op de voet. Tevens moet aangetekend worden dat jongere Rotterdammers wat ondervertegenwoordigd zijn in het REP en zij gebruiken voornamelijk OV of de fiets.

Het panel is in de algemeenheid tevreden over hoe goed men zich kan verplaatsen in Rotterdam.

De panelleden vinden de huidige parkeertarieven al (veel) te hoog en er is weinig verrassend een grote afkeer van verdere prijsverhogingen voor parkeren.

Zowel de kosten van parkeren als van het openbaar vervoer worden (te) duur bevonden door het panel.

Onder de automobilisten zien we ook behoorlijk wat ergernis met de drukte op de weg, files en wegopbrekingen.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#49 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel licht positief over kernenergie

De afgelopen REP ging over kernenergie. De resultaten van het onderzoek lijken op het eerste gezicht te wijzen op steun voor kernenergie. 52% van het panel is (zeer) positief over kernenergie versus 22% (zeer) negatief.

Als we echter kijken naar politieke voorkeur zien we dat de steun fors lager ligt bij panelleden die zich meer richting de linkerkant van het politiek spectrum bevinden.

Maar het meest in het oog springend is het verschil van mening tussen mannen en vrouwen. Waar 65% van de mannelijke panelleden (zeer) positief is over kernenergie is slechts 25% van de vrouwelijke panelleden (zeer) positief.  Dit is van belang omdat het panel grofweg een ratio van 2 mannen op 1 vrouw kent.

Het is dus belangrijk om in gedachten te houden dat op dit onderwerp er een fors verschil zit tussen de mening van het Rotterdam Expert Panel en de mening van de gemiddelde Rotterdammer. De laatste mening schatten we eerder in als licht negatief.

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#48 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin in Beheer

Rotterdam Expert Panel vindt Rotterdam onveiliger worden

De afgelopen REP herhaalde o.a een aantal vragen over Veiligheid die we eerder in 2016 aan het panel hadden voorgelegd. Door heden en verleden te vergelijken kunnen we zien welke kant het sentiment op gaat in Rotterdam. En helaas gaat dat sentiment niet de goede kant op.

In 2016 had 17% van de panelleden het idee dat het veiliger werd, tegen 9% nu.
In 2016 had 55% van de panelleden het idee dat het noch veiliger, noch onveiliger werd, tegen 40% nu.
In 2016 had 26% van de panelleden het idee dat het onveiliger werd, tegen 49% nu.

Ook de antwoorden op bijna alle andere vragen vertonen een soms forse dip in vergelijking met 2016.

Lichtpuntje is dat ondanks alle negativiteit de panelleden grosso modo nog steeds buitengewoon veel vertrouwen hebben in hun buren!

U kunt alle gepubliceerde resultaten van REP#47 hier bekijken.

Let op: dat om alle gepubliceerde resultaten te bekijken u zowel ingelogd moet zijn als meegedaan moet hebben met deze enquête. Als u meegedaan heeft, dan heeft u een email ontvangen met daarin een link om in te loggen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u ook uw paswoord opvragen via de knop rechts.

Posted by admin